top of page

Účast asociace na Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP

Zástupci APNR se účastnili jednání Výboru pro správu majetku ZHMP 27.1. ve věci koncepce nízkonákladové reklamy, ke které se výbor usnesl takto:


Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP

1) se ztotožňuje s usnesením komise pro design a veřejný prostor ze dne 24. 9. 2019

2) doporučuje ve spolupráci s Městskými částmi aktualizovat pro tyto účely již vypracovanou síť lokalit z r. 2012, jenž byla odborem OPP MHMP a IPR Praha doporučena odboru majetku pro výběrové řízení v r. 2012

3) bere na vědomí, že Komise pro design a veřejný prostor doporučuje Radě hl. m. Prahy zadat IPR Praha pořízení taxativního soupisu lokalit, kde je vhodné umístit legální plakátovací plochy (desku či rondel), na základě kterého poté může Magistrát hl. m. Prahy soutěžit provozovatele.


Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page