top of page
collage (3).jpg

ZA KULTIVOVANOU NEKOMERČNÍ REKLAMU

O ASOCIACI

Asociace sdružuje subjekty působící ve venkovní neziskové a nízkorozpočtové reklamě. Naši členové se zabývají reklamou na kulturu, sportovní, společenské a neziskové akce.

Cílem Asociace je navázat na 25 let budování legální sítě plakátování jako alternativy černému výlepu v ČR a integrovat do evropského systému prezentaci kultury a veřejného zájmu pro nízkorozpočtové a neziskové organizace.

APNR usiluje o Renesanci plakátovací kultury v Praze

Historie

 

MHMP prokazatelně protiprávně zlikvidoval plakátování v r.2005 pod vedením Primátora Béma, kdy bez vědomí a souhlasu Rady HMP vypověděl veškeré plakátovací plochy jenž nakonec pochybným manévrem získala spol. BigBoard. Tento precedens jsme dokázali na půdě Kontrolního výboru MHMP v r. 20-21. My se proto domníváme, že legitimní návrat nízkonákladové dostupné reklamy na základě regulárního výběrového řízení (ne jako v r.2005 pro BigBoard) může posloužit jako morální satisfakce nejen provozovatelům reklamy, ale celé kulturní obci, jenž byla po celou dobu téměř 20 let znevýhodněna oproti komerčnímu sektoru. 

Současnost - aktuality

V současné době se připravuje Návrh Pravidel pro umísťování plakátovacích ploch na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Daný návrh vychází z dlouhodobé snahy hl. m. Prahy o snižování vizuálního smogu v ulicích. Práce na tomto návrhu začaly již v minulém volebním období, již proběhla jednání a konzultace s dotyčnými podnikateli v této oblasti. V rámci tohoto návrhu se dělala rovněž analýza, kde se dané plakátovací plochy nacházejí. Postup by měl být takový, že po schválení návrhu Pravidel Radou HMP by se vypověděly aktuální dotyčné smlouvy s provozovateli nízkonákladové reklamy, na což by měla navazovat identifikace lokalit, kde mohou reklamy být. 

CÍLE A PROJEKTY

Cílem Asociace je navázat na 25 let budování legální sítě plakátování jako alternativy černému výlepu v ČR a integrovat do evropského systému prezentaci kultury a veřejného zájmu pro nízkorozpočtové a neziskové organizace.

ČLENOVÉ

Mezi členy asociace patří:

  • DigitalAD s.r.o.

  • Mediareal group a.s.

  • MF Reklama Praha s.r.o.

  • Tomáš Labuda

  • Výlepová služba s.r.o.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy, z.s.

Baranova 1486/18 

130 00 Praha 3

IČ: 09557831

spolek je zapsán pod sp. zn. L 73900 vedenou u Městského soudu v Praze

Číslo účtu: 123-9439580217/0100

Datová schránka: ix2o99

Děkujeme za zprávu!

contact
bottom of page