top of page

CÍLE A PROJEKTY

  • Cílem Asociace je navázat na 25 let budování legální sítě plakátování jako alternativy černému výlepu v ČR a integrovat do evropského systému prezentaci kultury a veřejného zájmu pro nízkorozpočtové a neziskové organizace.

  • Vytvořit alternativu komerční svítící reklamě - síť nosičů, jenž nevytváří vizuální smog a je mobilní.

Černý výlep - jedním z našich cílů je jeho potlačení

Dostatečnou kapacitou legálních plakátovacích ploch se poptávka po černém výlepu snižuje.

  • Navázat na evropskou historickou tradici plakátování, jenž byla založená světovými osobnostmi výtvarného umění jako byli H. Toulouse-Lautrec, S. Dalí, P. Picasso, A. Mucha a další. 

  • Přinášet osvětu a trpělivě vysvětlovat všem, že plakátování nemá nic společného s komunikačním průmyslem, respektive obvyklou svítící komerční reklamou, ale je součástí kulturního života. Tato symbióza se nejvýrazněji projevila v době opatření proti Covid-19, kdy se odmlčela divadla, výstavy, koncerty a veškeré veřejně prospěšné aktivity a s nimi bílou prázdnotou zely plakátovací plochy.

  • Nekonkurujeme komerční reklamě a na rozdíl od Asociace českých reklamních agentur (viz PROHLÁŠENÍ KOMUNIKAČNÍHO PRŮMYSLU A VÝZVY VLÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.4. 2020), deklarujeme naprosto jiné cíle a poslání plakátování. 

 

Proč nejsme komerční?

a) Nezajišťujeme prodej zboží ani se nepodílíme na jeho propagaci, nejsme součástí konzumního života společnosti

 

b) Spolu s kulturní obcí vytváříme kulturní hodnoty, jenž mají nadčasovou dimenzi, a společně se podílíme na kulturním dědictví národa.

Do běžného života přinášíme lidem kulturní vyžití a v době svobodných voleb se podílíme na volebních kampaních, resp. politickém dění země a jejím demokratickém uspořádání.

  

c) Zákon umožňuje komerční reklamě min. 30% podíl pravdivých informací. Naše inzerce je 100%.

Aktuálně ve spolupráci s IPR, OPP MHMP a příslušnými odbory a komisemi Magistrátu hl. m. Prahy ve shodě s manuály uvedených institucí a také s Novými PSP usilujeme o návrat nezákonně vytěsněné nízkorozpočtové reklamy z centra hl. m. Prahy na pozemcích MHMP v PPR a PPZ.

Karl%C5%AFv%20most%20-%20sady%20(4)_edit
bottom of page