top of page

AKTUALITY

Prezentace na Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP 

  • Dáváme k dispozici prezentaci, kterou jsme připravili pro Výbor pro správu majetku ZHMP, týkající se řešení nízkonákladové reklamy v Praze. Tuto problematiku se snažíme dlouhodobě řešit.

  • Momentálně dochází k projednávání tohoto tématu v rámci Rady HMP

Prohlášení umělecké obce na
podporu plakátování v Praze

Datum: 13. 7. 2022 11:30:53
Předmět: podpora

 

Dobrý den, dovoluji se připojit a podpořit tuto iniciativu.

Děkuji

Doc. MgA. Tomáš Töpfer

Ředitel Divadla na Vinohradech

Na webu Feedit.cz se objevila zpráva o založení Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy - odkaz na článek.

Zástupci APNR se účastnili jednání Výboru pro správu majetku ZHMP 27.1. ve věci koncepce nízkonákladové reklamy, ke které se výbor usnesl takto:


Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP

1) se ztotožňuje s usnesením komise pro design a veřejný prostor ze dne 24. 9. 2019

2) doporučuje ve spolupráci s Městskými částmi aktualizovat pro tyto účely již vypracovanou síť lokalit z r. 2012, jenž byla odborem OPP MHMP a IPR Praha doporučena odboru majetku pro výběrové řízení v r. 2012

3) bere na vědomí, že Komise pro design a veřejný prostor doporučuje Radě hl. m. Prahy zadat IPR Praha pořízení taxativního soupisu lokalit, kde je vhodné umístit legální plakátovací plochy (desku či rondel), na základě kterého poté může Magistrát hl. m. Prahy soutěžit provozovatele.


Odkaz na zápis z výboru.

bottom of page